Leasing pentru Utilaje si Echipamente Noi si Second-Hand

DIAMANT 2000, ofera finantare pentru persoane juridice in conditii deosebit de avantajoase in domeniul Leasing-ului pentru Utilaje si Echipamente Industriale Noi si Second-Hand : Utilaje pentru constructii, pentru industria prelucrarii lemnului, Echipamente industriale, Echipamente medicale, linii de productie, precum si alte tipuri de utilaje si echipamente.

Variante de finantare

 • Durata contractului: intre 12 - 60 luni;
 • Avansul: intre 15% si 50%
 • valoarea reziduala: 0% (inclusa in rate) sau 20% (achitata la sfarsitul contractului de leasing);

Obtinem finantare optima pentru :

 • Camioane, autocare
 • Macarale, motostivuitoare, remorci, semiremorci
 • Utilaje pentru prelucrarea lemnului
 • Utilaje pentru constructii
 • Utilaje agricole
 • Echipamente industriale
 • Linii de productie
 • Echipamente medicale pentru dotarea cabinetelor medicale, clinicilor, spitalelor private, inclusiv societatilor recent infiintate. Va precizam ca va putem ajuta privind gasirea furnizorilor specializati, pentru livrarea echipamentelor medicale solicitate de dvs
 • Alte tipuri de utilaje si echipamente

Documente necesare

 • Persoane Juridice:


 • Cerere de finantare;
 • Actele constitutive ale societatii (copie);
 • Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.) (copie);
 • Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului;
 • Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie);
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005, impreuna cu balanta de inchidere;
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006, impreuna cu balanta de inchidere
 • Raportarea Contabila semestriala, la 30.06.2007, impreuna cu balanta de inchidere,
 • Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, vizate de persoanele abilitate (copii);
 • Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare;
 • Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate;
 • Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate;
 • Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate);
 • Copie dupa ultimul extras bancar;
 • Copie dupa specimenul de semnaturi in banca - datata, cu semnatura si stampila bancii "conform cu originalul", in original;
 • Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare:
 • Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate;
 • Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) - necesar la semnare.
 • Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri