Leasing Imobiliar

Leasingul imobiliar reprezinta un instrument financiar eficient in achizitionarea de sedii de firme sau locuinte. Oferim finantare in conditii deosebit de avantajoase in domeniul leasingului imobiliar pentru apartamente, case, cladiri de birouri, depozite, fabrici si hale industriale.

Conditii

 • Durata contractului: intre 1 si 15 ani;
 • Avansul: intre 15% si 50%
 • valoarea reziduala: 0% (inclusa in rate) sau 20% (achitata la sfarsitul contractului de leasing);

Obtinem finantare optima pentru :

 • Cladiri de birouri
 • Centre logistice
 • Fabrici si hale industriale
 • Constructii din faza de proiect
 • Centre comerciale sau alte spatii comerciale
 • apartamente
 • case, vile
 • spatii comerciale
 • teren

Servicii oferite în domeniul imobiliar:

 • consultanta juridica si fiscala cu privire la tranzactiile de leasing;
 • consultanta tehnica cu privire la achizitionarea si edificarea imobilelor;
 • coordonarea si monitorizarea contractelor necesare realizarii investitiei;
 • monitorizarea facturilor legate de activitatea de construire;
 • controlul si urmarirea desfasurarii activitatii de constructie;
 • servicii de asigurare

Documente necesare

 • Persoane Juridice:


 • Cerere de finantare ;
 • Actele constitutive ale societatii: Certificat Inregistrare, Act Constitutiv, Acte Aditionale (daca este cazul);
 • Document de identitate (BI / CI / Pasaport) al imputernicitului;
 • Ultimele doua bilanturi aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate, cu balantele aferente;
 • Ultima balanta lunara de verificare sintetica aferenta anului in curs;
 • Certificat constatator al firmei eliberat de ORC in original (nu mai vechi de 30 zile);
 • Declaratie pe propria raspundere a administratorului referitoare la datoriile catre bugetul statului;
 • Specimen semnatura din banca, cu viza bancii in original;
 • Extras de cont lei din banca (din aceeasi banca cu specimenul);
 • Hotarare AGA pentru utilizator (si girant);
 • Factura proforma de la furnizor (conditii si termen de livrare, semnata si stampilata atat de furnizor, cat si de utilizator);
 • Acte proprietate (copie);
 • Incheierea de intabulare;
 • Fisa cadastrala;
 • Extras informativ al Cartii Funciare.
 • Persoane Fizice:


 • cererea de finantare
 • Documente de identitate ale solicitantului, sotului/sotiei si ale girantului (daca este cazul) - copie;
 • Certificat de casatorie - copie;
 • Act de proprietate sau de inchiriere locuinta - copie;
 • Adeverinte de venit net sau talon pensie - solicitant, sot/sotie;
 • Extras de cont;
 • Specimen de semnatura - copie, cu viza bancii in original;
 • Copie Carnet de Munca solicitant;
 • Dovezi ale veniturilor suplimentare, altele decat cele din Contractul de munca (daca este cazul).
 • Acte proprietate (copie);
 • Incheierea de intabulare;
 • Fisa cadastrala;
 • Extras informativ al Cartii Funciare.
 • Persoane Fizice Autorizate:


 • cererea de finantare;
 • Certificat inregistrare fiscala si documente autorizare/functionare;
 • Document privind spatiile de functionare;
 • Document de identificare a persoanei fizice autorizate;
 • Declaratia de impunere anticipata pe anul in curs;
 • Declaratia de venit global pentru anul anterior si Decizia de impunere corespunzatoare - copii;
 • Copie dupa Registrul de Incasari si Plati pentru ultimele 3 luni sau alte documente intocmite lunar de catre solicitant, din care sa rezulte incasarile si platile din perioada respectiva).
 • Acte proprietate (copie);
 • Incheierea de intabulare;
 • Fisa cadastrala;
 • Extras informativ al Cartii Funciare.

 • Copiile solicitate vor fi stampilate si semnate "Conform cu originalul".

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri