Leasing Financiar Intern

     Leasingul financiar este tipul de leasing cel mai des intalnit. Nu este intamplator faptul ca acordul UNIDROIT descrie regulile functionarii leasingului financiar. Reglementarile din tarile in care leasingul este bine stipulat legislativ se refera in special la leasingul financiar.

      Leasingul financiar este un raport juridic intre trei parti, care invoca doua contracte. Societatea de leasing in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat cu furnizorul cumpara obiectul ales de utilizator, iar in baza contractului incheiat intre firma de leasing si utilizator (contractul de leasing financiar), obiectul este dat in posesia si folosina utilizatorului.

      Leasingul financiar acorda Utilizatorului posibilitatea ca la sfarsitul contractului de leasing sa opteze pentru una dintre urmatoarele trei posibilitati:

 • achizitia bunului la o valoare reziduala negociata de parti;
 • prelungirea contractului de leasing, prin renegocierea conditiilor contractuale
 • returnarea bunului in patrimoniul firmei de leasing

     Partile contractante pot stabilii ca la expirarea contractului de leasing, in urma depunerii unei sume denumite valoare reziduale, utilizatorul poate sa obtina dreptul de proprietate asupra bunului folosit.

      Raportul dintre furnizorul obiectului si utilizator se manifesta prin faptul ca firma de leasing cedeaza Utilizatorului toate drepturile ce ii revin din achizitia obiectului, cu exceptia nudei proprietati. Prin urmare, utilizatorul isi poate impune in direct drepturile ce ii sunt conferite din garantia obiectului, garantia pentru viciile ascunse, inclusiv service-ul acestuia.

      In cazul leasingului financiar riscurile se suporta de utilizator care este obligat sa asigure obiectul impotriva tuturor riscurilor posibile pe intreaga durata a contractului de leasing.


Variante de finantare

 • Durata contractului: intre 12 - 60 luni;
 • Avansul: intre 10% si 50%
 • valoarea reziduala: 0% (inclusa in rate) sau 20% (achitata la sfarsitul contractului de leasing);

Obtinem finantare optima pentru :

 • autovehicule din strainatate (automobil, autoutilitara)
 • Camioane, autocare, remorci, semiremorci
 • Utilaje pentru prelucrarea lemnului
 • Utilaje pentru constructii
 • Utilaje agricole
 • Echipamente industriale
 • Linii de productie
 • Utilaje industriale, utilaje si echipamente diverse, etc.
 • Autovehicule, utilaje, echipamente noi si Second Hand, pe o perioada cuprinsa intre 1 - 5 ani

Avantaje leasing financiar intern

 • Valoarea finantata prin contractul de leasing, are limita minima de 10.000 EURO;
 • Nivelul dobanzii redus
 • Nivelul avansului redus (Avans 10% din valoarea bunului)
 • Perioada de derulare a contractului mai mare, pe o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani.
 • Valoarea primei redevente precum si alte conditii contractuale pot fi negociate in functie de cerintele clientilor;
 • In cazul in care Dumneavoastra nu aveti un furnizor va putem orienta catre anumiti furnizori cu care societatea Diamant 2000 are relatii de afaceri mai stranse.
 • achizitia imobilizarilor va fi finantata pe seama cheltuielilor de exploatare;
 • plata esalonata a chiriilor permite evitarea imobilizarii de resurse pe termen lung
 • o modalitate de finantare a utilizatorului de catre locator/finantator pentru realizarea de investitii , achizitii;
 • o operatiune juridico-financiara ce cuprinde concomitant o finantare , o locatiune si , in anumite conditii, o vanzare a bunului inchiriat catre utilizator.
 • Analiza dosarului de finantare dureaza cel mult o zi.

Documente necesare

 • Persoane fizice :


 • formular de prezentare completat si semnat in original;
 • copie carte de identitate semnat pentru conformitate;
 • copie permis de conducere/pasaport semnat pentru conformitate;
 • copie carte de munca vizata pentru conformitate de catre angajator;
 • adeverinta de salariat (din care sa reiasa salariul net si durata contractului de munca);
 • dovada veniturilor suplimentare (daca este cazul).
 • Persoane Juridice:


 • Cerere de finantare ;
 • Actele constitutive ale societatii (copie);
 • Certificatul de inregistrare al societatii (C.U.I) (copie);
 • Ultima cerere de inscriere de mentiuni la Registrul Comertului;
 • Dovada de functionare sediului societatii (actul de proprietate sau contractul de inchiriere al spatiului) (copie);
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2005, impreuna cu balanta de inchidere;
 • Bilantul contabil incheiat la 31.12.2006, impreuna cu balanta de inchidere
 • Raportarea Contabila semestriala, la 30.06.2007, impreuna cu balanta de inchidere,
 • Ultimele 2 balante sintetice de verificare incheiate, vizate de persoanele abilitate (copii);
 • Prezentarea situatiei creditelor angajate; contracte de leasing in derulare;
 • Copii dupa buletinele de identitate (C.I.) ale asociatilor din societate;
 • Hotararea Consiliului de administrare al societatii prin care delegatul acesteia este imputernicit sa semneze contractul de leasing, impreuna cu o copie dupa buletinul de identitate;
 • Prezentare bunului care va fi in leasing (oferta furnizor/vanzator, acte proprietate);
 • Copie dupa ultimul extras bancar;
 • Copie dupa specimenul de semnaturi in banca - datata, cu semnatura si stampila bancii "conform cu originalul", in original;
 • Declaratia administratorului pe propria raspundere ca societatea nu are datorii fata de stat sau incidente bancare
 • Pe documentele prezentate se va mentiona ca sunt conforme cu originalul, vor fi semnate si stampilate de catre persoanele abilitate;
 • Certificat constatator de la registrul comertului (nu mai vechi de 1 luna) - necesar la semnare.
 • Alte documente care sa ateste evolutia economica viitoare a societatii : studii de fezabilitate, memoriu justificativ.

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri