Credit de nevoi personale pentru casa, pentru modernizare, renovare, extindere si constructie de locuinte

 • Dedicat exclusiv modernizarii/renovarii, extinderii si constructiei de locuinte

 • Avans minim 0 (ZERO) pentru credite utilizate pentru modernizare/renovare, extindere

 • Avans minim 0 (ZERO) pentru creditului utilizat pentru constructie, indiferent de valoare

Avantaje

 • 5,65% pe an, dobânda fixa pe toata perioada de rambursare;
 • perioada mare de rambursare, de pâna la 15 ani, indiferent de valoarea creditului.
 • Comisioane:
  • 0 (ZERO) comision de analiza a dosarului de credit;
  • 0 (ZERO) comision lunar de administrare;
  • 0 (ZERO) costuri cu raportul de evaluare a imobilului;

Garantii bancare

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra unui imobil (inclusive case cu structura din lemn, case "la rosu", case de vacanta sau teren intravilan scos total sau partial din circuitul agricol) proprietatea solicitantului sau a unei alte persoane (ipoteca poate fi inlocuita cu gaj pe un deposit colateral)
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii.
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie/sot/partener
 • Gaj pe conturile deschise la banca
 • Gaj pe depozit colateral - numai pentru clientii persoane fizice navigatori, Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare (anuitati).

Documentatia de credit

 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului


 • Actele de identitate ale solicitantului si sotului/sotiei Copia BI/CI trebuie confirmata ca fiind conforma cu originalul si semnata de catre consultantul de credit
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii) Format standard; trebuie completata si semnata de catre solicitant si sot/sotie.
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit Format standard; Solicitantul si sotul/sotia vor completa si semna fiecare cate un exemplar.

 • Documente privind venitul


 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei financiare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului adus in garantie
 • Certificat de urbanism(pentru terenul adus in garantie)
 • Adeverinta de la primarie care confirma ca nu exista nici o pretentie depusa pentru teren.

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului


 • Raport de evaluare
 • Contract de credit Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie.
 • Contract de ipoteca
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului(care sa acopre decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta-totala si partiala din accident)
 • Banca ofera aceasta asigurare in mod gratuity.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii.
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de oficiul de cadastru
 • Extras de Carte Funciara
 • Contract de garantie reala mobiliara pe deposit collateral(daca este cazul)

 • Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca


 • Titlul de proprietate
 • Actele de identitate ale partilor semnatare
 • Dovada intabularii titlului de proprietate
 • Extras de Carte Funciara
 • Certificat Fiscal
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (in cazul ipotecarii unei "case la rosu")

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri