Credit imobiliar pentru reamenajare, renovare apartament, casa

 • Venituri minime nete pe familie 850 RON/luna, varsta intre 20 ani si 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati, pana la care creditul trebuie rambursat in intregime

 • Minim 1 an vechime in munca, cu o intrerupere totala de maxim o luna in ultimul an (nu mai mult de o perioada de intrerupere) si minim 6 luni la actualul loc de munca

 • Grad maxim de indatorare: 65%

 • Creditul acopera maximum 75% din pretul proprietatii imobiliare dar nu mai mult de 75% din valoare evaluata; suma minima imprumutata este de 3.000 EUR

 • Perioada de creditare este de maxim 10 ani Rambursarea se face in rate lunare care includ principalul, dobanda si comisionul lunar de administrare a creditului.

Garantii

 • Ipoteca de rang 1 in favoarea bancii asupra imobilului finantat
 • Asigurare imobil cesionata in favoarea bancii
 • Asigurare de viata cesionata in favoarea bancii
 • Cesiune venit solicitant
 • Cesiune venit sotie / sot / partener / co-debitor
 • Gaj pe conturile deschise la bancii
 • Gaj pe depozit colateral - numai pentru clientii persoane fizice navigatori. Valoarea depozitului va acoperi in orice moment valoarea a 3 rate lunare.

Documentatia de credit


 • Documente necesare la momentul solicitarii creditului


 • Actele de identitate ale solicitantului, ale sotului / sotiei / partenerului si ale co-debitorului (daca este cazul)
 • Cerere de credit (incluzand declaratia privind angajamentele de plata si litigiile cu tertii).
 • Cerere de credit (Anexa 1 pentru co-debitor)
 • Acorduri interogare Centrala Riscurilor Bancare si Biroul de Credit.

 • Documente privind venitul


 • Documentele difera in functie de tipul de venit obtinut.
 • Daca ati contractat anterior credite cu alte institutii financiare, trebuie sa furnizati un document din care sa reiasa:
  - suma initiala a creditului / soldul creditului
  - perioada de creditare
  - rata anuala a dobanzii / rata creditului
  - comisionul lunar de administrare a creditului (daca este cazul)
  Documentul poate fi: copie dupa contractul de credit, graficul de rambursare sau o notificare a institutiei finanaciare
 • Titlul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul creditului (copie)
 • Deviz estimativ al lucrarilor
  Trebuie sa fie semnat de catre o companie autorizata, in cazul in care lucrarile sunt efectuate de catre o companie de constructii sau de catre solicitantul creditului, in cazul in care lucrarile sunt efectuate in regie proprie.

 • Documente necesare pentru utilizarea creditului


 • Raport de evaluare
  Este intocmit de catre o firma de evaluare agreata de Banca si va fi transmis direct Bancii.
 • Contract de credit
  Se semneaza de catre solicitant si sot/sotie/partener, co-debitor si sotul/sotia acestuia.
 • Contract de ipoteca
  Se semneaza de catre proprietarii imobilului si banca in fata notarului public.
 • Asigurare de viata pe toata durata creditului (care sa acopere decesul din orice cauza si invaliditatea permanenta - totala si partiala din accident).
  Banca ofera aceasta asigurare, o data cu acordarea creditului, fara costuri suplimentare.
 • Polita de asigurare a imobilului cesionata in favoarea bancii
 • Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul
 • Extras de Carte Funciara (valabil)
 • Contract de garantie reala mobiliara pe depozit colateral (daca este cazul).
 • Documente justificative privind utilizarea creditului
  Facturi, chitante (60% din credit), declaratie "bona fidae" privind utilizarea banilor (40% din credit).

 • Documente necesare pentru incheierea contractului de ipoteca


 • Titlul de proprietate (de ex. Contract de vanzare-cumparare, autorizatie de construire, proces verbal de receptie finala / partiala a constructiei, certificat de mostenitor, etc.)
 • Actele de identitate ale partilor semnatare
 • Dovada intabularii titlului de proprietate asupra constructiei (Incheierea de intabulare a dreptului de proprietate eliberata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara din sectorul/judetul in care se afla situat imobilul)
 • Extrasul de Carte Funciara (valabil)
 • Certificat Fiscal (valabil)

© 2003-2008 Diamant 2000 v5. Toate drepturile rezervate - Termeni si conditii - Harta site - Parteneri